Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Porady praktyczne


Odpowiadamy na najczęściej zadawane nam pytania:

  Jaka jest wydajność preparatu do odgrzybiania izomur?
- przy wykonywaniu izolacji poziomej zużycie preparatu zależy od grubości muru. Przykładowo przy grubości 50 cm wynosi 5 l/mb. Na każde 10 cm gr. muru wynosi 1 l/mb.
Przy izolacji pionowej wynosi 12 l/m2 powierzchni i nie zależy od grubości muru.
Natomiast przy odgrzybianiu muru wynosi 0,5 litra/ na m2 zagrzybionej powierzchni.
  Czy preparat do odgrzybiania ścian można stosować do murów mokrych?
- tak ,preparat ma zastosowanie do murów mokrych. Jednak przy murach bardzo mokrych należy
   w pasie  nawiercanych otworów mur podsuszyć.
  Jak odróżnić czy mur jest mokry czy bardzo mokry?
-
najlepiej dokonać pomiarów specjalistycznym sprzętem np metodą karbidową, suszarkowo-
  wagową, powierzchniową. Jednak gdy nie posiadamy odpowiednich przyrządów pomiarowych,
  możemy wilgotność w przybliżeniu określić z wyglądu urobku. W tym celu nawiercamy
  otwór wgłębnie.Z muru pobieramy urobek i jeżeli jest on w miarę puszysty to mur jest suchy,
  jeżeli po zdmuchnięciu nie chce się oddzielić to zawilgocony, jeżeli klei się w palcach to mokry,
   jeżeli klinuje się na wiertle w postaci mazi to jest bardzo mokry /taki mur należy podszuszać
  pzed  wlaniem preparatu izomur/.
 Czy można nawiercać otwory w jednym rzędzie?
- otwory pod izolację poziomą wiercimy w dwóch rzędach. Wyjątek stanowią ściany wewnętrzne
  nie posadowione na gruncie, w nich możemy nawiercać otwory w jednym rzędzie.
  Czy wiertłami o średnicy Ø15 mm można wiercić otwory pod izolację?
-
tak można nawiercać otwory tą średnicą. Należy jednak mieć na uwadze, że przy tej średnicy
  trudno nam będzie się wykonywało wlewanie preparatu w tak małe otwory. Dlatego zalecamy
  nawiercanie otworów o większej średnicy, najlepiej o średnicy od Ø19 mm do Ø23 mm. Mogą być
  oczywiści jeszcze większe aby izolacja murów była wykonana optymalnie.
  Czy zagęszczając rozstaw między otworami możemy wiercić w jednym rzędzie?
-
nie jest to dopuszczalne.Badania wykazały, że może powstać izolacja murów która fragmentami może
  przepuszczać wilgoć.
  Jak długo wykonywać wlewanie preparatu w otwory?
-
do czasu zużycia podanej przez nas normy. Proces wlewania należy wykonać w ciągu jednego dnia.
  Otwory zalewamy kilkakrotnie,do czasu zużycia całości preparatu ,w odstępach co najmniej
  1,5godziny między wypełnianiami. Jeżeli w niektórych otworach jest płyn, to te otwory wypełniamy do
  pełna.
  Co zrobić jeżeli mur jest warstwowy?
-
jeżeli nie posiadamy urządzeń do uszczelniania między warstwami to stosujemy nawiercanie
  otworów dla każdej ściany osobno. Praktycznie mamy dwie izolacje poziome /jedna dla ściany 
  wewnętrznej druga dla zewnętrznej/. Taki sposób nawiercania stosujemy dla ścian warstwowych
  w budynku niepodpiwniczonym.
  Co mam zrobić jak mam ściany warstwowe w piwnicach?
-
postępujemy podobnie jak w odpowiedzi na pytanie poprzednie z tą różnicą, że w ścianie
  zewnętrznej otwory pod izolacje wiercimy na poziomie przyziemia, a w ścianie wewnętrzne
  na poziomie posadzki piwnic. W niektórych wypadkach przy bardzo mokrych murach w
  w obszarze stropów, wykonujemy dodatkowo blokadę podstropową. Najbliżej jak to możliwe
  na styku stropu i ściany wiercimy rząd otworów i wlewamy w nie peparat w taki sam sposób
  jak przy wykonywaniu izolacji poziomej.
  Czy preparat można stosować w murach wykonanych z kamienia?
  tak, wykonanie izolacji jest bardzo skuteczne. Nawiercamy otwory w spoinach między strukturą kamienną.
  Należy zużyć preparat izomur w ilości o 20%więcej niż przy murach wykonanych z cegły.
  Mam małe dzieci, czy mogę stosować preparat w pokoju gdzie śpią dzieci?
  Preparat izomur jest materiałem do stosowania również wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Jednak
  jak przy materiałach chemicznych należy przestrzegać zaleceń i nakazów producenta /znajdują się na
  każdym sprzedawanym opakowaniu i w karcie charakterystyki. Głównym zaleceniem Państwowego
  Zakładu Higieny zamieszczonym w ateście jest warunek, że pomieszczenia można użytkować po
  zaniku zapachu preparatu izomur.
 
W Pani przypadku, dzieci będą mogły go użytkować po zaniku zapachu spirytusu. Zwykle trwa to kilka dni
   / w okresie zimowym dłużej, w lecie czas wyparowania spirytusu jest krótszy/.
  Mam zagrzybienie ścian od przemarzania, czy preparat izomur będzie skuteczny?
  Zasada jest następująca, najpierw należy zlikwidować przyczynę, / w tym wypadku docieplić ściany/,
  potem odgrzybić ściany preparatem izomur. Jednak często się zdarza, że izolację ścian nie można wykonać
  od razu. W takim przypadku można odgrzybić mur, jednak należy mieć na uwadze, że zagrzybienie
  ścian może powrócić po dłuższym czasie.
  Czy można wykonywać izolacje i odgrzybianie preparatem izomur w okresie zimowym?
 
Oczyiście, że można.Pora roku jest nie istotna, ze względu na zastosowaniu jao rozpuszczalnika
  w preparacie spirytusu etylowego. A jak wiadomo spirytus nie zamarza przy niskich temperaturach, lecz
  wolniej odparowuje.
  Jaka jest gwarancja na preparat izomur?
 
Preparat izomur jest objęty gwarancją producenta. Każda partia materiału jest sprawdzana zgodnie
  z obowiązującymi normami. Preparat jest ważny przez okres 2 lat od daty produkcji. Towar objęty
  jest gwarancją satysfakcji klienta tzn. podlega zwrotowi w okresie ważności, pod warunkiem nie
  naruszenia plomb i w oryginalnych opakowaniach. Trwałość w 100% żywicy zawartej w preparacie
  wynosi 50 lat.
  Chciałbym zastosować preparat izomur w innej metodzie np.krystalicznej. Czy jest
  to możliwe?
 
Niestety nie jest dopuszczalne stosowanie preparatu izomur w innych metodach osuszeniowych.
  Został on opracowany do naszej technologii hydrofobowej, i tylko tu uzyskuje się pełną gwarancję
  skuteczności izolacji. Mamy sygnały, że preparat izomur stosowany jest jako zamiennik w innych metodach,
  ale ryzyko braku trwałości izolacji jest tu bardzo duże.
  Czy preparat izomur można wtłaczać pod ciśnieniem i jakie przyrządy stosować?
  Nie ma potrzeby wlewać preparat w otwory pod ciśnieniem. Środek ten ze względu na dużą penetrację
  wymaga grawitacyjnego wlewania w mur. Sposób jest tu dowolny i zależy od zakresu robót. Przy małym
  zakresie prac wystarczy zwykły lejek lub dysza spryskiwacza. Przy dużej ilości otworów można ten proce
  zmechanizować np.wlewać w otwory izomur wężami z pompy zainstalowanej w beczkach z preparatem.
  Szybkość napełniania otworów jest nie istotna. Należy tylko proces ten zakończyć w ciągu jednego dnia
  od rozpoczęcia hydrofobizacji otworów.
  Czym wypełniać otwory po zalewaniu preparatem izomur?
 
Otwory należy wypełniać suchą zaprawą cementową. Jest to ważne ponieważ nastąpi pobranie przez suchą
  masę zapraw wilgoci z otworu. Utworzy się dodatkowo szczelny korek, co wzmocni i tak osłabiony mur
  przez korozję od jego zawilgocenia. Sposób wypełnienia dowolny, może być ręczny lub mechaniczny.
  Czy konieczne jest wiercenie otworów w spoinach jak podano na rysunku waszej metody?
Jeżeli mur nie posiada tynku i układ cegieł jest symetryczny, to wskazane jest rozpoczęcie wiercenia w spoinach. Jest to szczególnie istotne w obiektach zabytkowych, gdzie nie chcemy naruszać struktury cegieł. W innych przypadkach nawiercamy otwory zachowując wymagany rozstaw otworów, nie zwracając uwagi na spoiny. Nie ma znaczenia na skuteczność metody trzymanie się schematu wiercenia otworów w spoinach.
 
  

 
 
 


Jesteś teraz w dziale Porady praktyczne